ارکان راهبردی

ارکان راهبردی

چشم‌انداز

چشم‌انداز

چشم انداز ما این است که به عنوان یک شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرآمد در زیست ‌بوم فناوری اطلاعات منطقه در صنعت بانکداری و هوشمند سازی باشیم.

ماموریت

ماموریت

ماموریت ما توسعه هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارائه راهکارهای نوین خدمات بانکی، زیر ساخت‌های هوشمند سازی و سایر سرویس های مرتبط؛ مبتنی بر دانش روز و نیروی انسانی متخصص و پویا، به‌ منظور خدمت ‌رسانی به مشتریان در منطقه و در راستای افزایش رضایت ذینفعان و توسعه و تعالی ارزشهای بانک شهر است.

ارزش‌ها

ارزش‌ها
ارزشها

هیات مدیره

هیات مدیره
عضو هیات مدیره

مهشاد فتحی

عضو هیات مدیره

نایب رییس هیات مدیره

احمد میردامادی

نایب رییس هیات مدیره

رییس هیات مدیره

حسام حبیب اله

رییس هیات مدیره

مدیرعامل

علی نوری

مدیرعامل

معاونین

معاونین
معاونت توسعه کسب و کار

--

معاونت توسعه کسب و کار

معاونت نوآوری و فناوری

--

معاونت نوآوری و فناوری

معاونت بازرگانی

رضا پهلوان حسینی

معاونت بازرگانی

معاونت مالی و اقتصادی

--

معاونت مالی و اقتصادی

معاونت توسعه راهبردی

الهام مقدم

معاونت توسعه راهبردی

سهامداران

سهامداران

بانک شهر
گروه مالی شهر
گروه توسعه صنایع و معادن شهر
سرمایه گذاری شهر آتیه
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

خطوط کسب و کاری هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک شهر

خطوط کسب و کاری هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک شهر
حال و آتی

گواهینامه‌ها

گواهینامه‌ها
Member of the UNISDR
1 / 11
لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی سال 1396 دستگاه صدور مکانیزه سیم کارت
2 / 11
لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی سال 1396 دستگاه خود بانک
3 / 11
تاب آوری
4 / 11
ARISE
5 / 11
صلاحیت خدمات انفورماتیکی
6 / 11
صلاحیت خدمات انفورماتیکی
7 / 11
عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان تهران
8 / 11
عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان تهران
9 / 11
CSR Conference
10 / 11
عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان تهران
11 / 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11